Wypożyczalnia rowerów Zobacz większe

Wypożyczalnia rowerów

Produkt ogląda: 2 osób

Więcej informacji

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

„ANDAREX” s.c. Jolanta Kikoła, Andrzej Kikoła
Morąg ul. Dąbrowskiego 38A

Wypożyczenie roweru następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem, na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią, a pełnoletnim Wypożyczającym.

1. Aby wypożyczyć sprzęt Wypożyczający musi być osobą pełnoletnią i trzeźwą, podpisać umowę wypożyczenia roweru i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, zaakceptowaniu jego treści oraz przyjęciu roweru sprawnego technicznie zawartym w treści umowy.
2. Wypożyczenie roweru następuje na podstawie dwóch ważnych dokumentów tożsamości / dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy/, z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do umowy wypożyczenia.
3. Na okres wypożyczenia roweru zostaje pobrana kaucja zwrotna w wysokości 200-300 zł.
4. Pracownik Wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
5. Opłaty za wypożyczenie sprzętu pobierane są z góry wg cennika. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość naliczania dodatkowej opłaty odpowiedniej do przekroczonego czasu wynajmu.
6. Wypożyczalnia wypożycza sprzęt w pełni sprawny, który Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed podpisaniem umowy.
7. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach (akcesoriach) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
8. Wypożyczający ma prawo wybrać odpowiedni dla siebie rower pod względem własnych upodobań, możliwości wypożyczalni i sugestii personelu obsługi.
9. Wypożyczający ma obowiązek korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem
10. Rowery należy zwrócić w należytej czystości i stanie technicznym.
11. Za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego sprzętu odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą sprzętu według faktury wystawionej przez warsztat serwisowy.
12. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu (roweru), według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.
13. W przypadku użyczenia roweru osobie trzeciej przez Wypożyczającego, za wszelkie ewentualne szkody, odpowiedzialność ponosi Wypożyczający.
14. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia.
15. Wypożyczający jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie roweru oraz jego wyposażenia przed kradzieżą i wszelkimi uszkodzeniami. Korzystając z roweru Wypożyczający musi pozostać trzeźwy i nie być pod wpływem innych środków odurzających.
16. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia na skutek kradzieży lub zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru lub jego wyposażenia, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnie.
17. Rower oraz jego wyposażenie należy zwrócić w stanie niepogorszonym w terminie deklarowanym w umowie. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni, zawartym w umowie. O przedłużeniu terminu zwrotu roweru należy poinformować Wypożyczalnię pod numerem: 89 757 48 45 lub 604 13 42 63
18. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania rowerów przez Wypożyczającego. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.
19. Możliwy jest dowóz i odebranie rowerów od Wypożyczającego w obrębie 25 km. Jest to przedmiotem odrębnych ustaleń i zależy od ilości wypożyczonych rowerów.

 

Sprzęt Cena wypożyczenia sprzętu:
Godzina Dzień Doba
Rower MTB 4 zł 20 zł 30 zł
Rower Trekingowy 4 zł 20 zł 30 zł
Rower Junior 4 zł 20 zł 25 zł
Rower Dziecięcy 4 zł 20 zł 25 zł
Przyczepka 5 zł 30 zł 40 zł
Fotelik dziecięcy 5 zł 12 zł 15 zł
Kask rowerowy 3 zł 10 zł 10 zł
Kije Nordic Woking 3 zł 10 zł 15 zł

 

Dzień jest to czas od godziny 9.00 do 17.00
Doba jest to okres 24 godzin w ramach godzin otwarcia wypożyczalni.

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Wypożyczalnia rowerów

Wypożyczalnia rowerów